Sluit

Klantnummer

Dit is uw klantnummer. Heeft u vragen over uw verbruiksoverzicht, vermeld daarbij dan altijd uw klantnummer.

Sluit

Energierapport

Dit is de maand waarop uw verbruiksoverzicht betrekking heeft.

Sluit

Leveringsadres

Dit is het leveringsadres waarop uw verbruiksoverzicht betrekking heeft.

Sluit

Aansluitingen

Dit zijn de aanwezige aansluitingen op uw leveringsadres. Alleen de aansluitingen waarvoor verbruik bekend is, worden getoond.

Sluit

Elektriciteitsverbruik

Uw stroomverbruik in de afgelopen twee maanden wordt hier getoond, afgezet tegen de gemiddelde verbruiken van verschillende soorten huishoudens. Het getoonde verbruik is uw totale verbruik. Levert u ook terug? Dan wordt uw teruglevering in mindering gebracht op uw verbruik. In dit voorbeeld is de teruglevering groter dan het verbruik. Een splitsing van uw verbruik en teruglevering vindt u op pagina 2.

Sluit

Gasverbruik

Uw gasverbruik in de afgelopen twee maanden wordt hier getoond, afgezet tegen de gemiddelde verbruiken van verschillende soorten woningen. In de zomermaanden is het gasverbruik veel lager dan in de wintermaanden. Hierdoor kan het maandelijks verbruik erg verschillen.

Sluit

Verbruiksverkosten

Uw verbruikskosten worden vergeleken met uw verbruikskosten in de voorgaande maand. Zijn uw kosten lager dan de voorgaande maand? Dan ziet u een groen pijltje. Is uw verbruik hoger dan de voorgaande maand? Dan ziet u een rood pijltje. Is er geen verbruik bekend over de voorgaande maand? Dan ziet u hier niets staan.

Sluit

Bedragen

Deze bedragen variƫren per contract en netbeheerder.

Sluit

Tip

Elke maand vindt u een tip op uw energierapport gericht op energiebesparing. Voor elke tip wordt ernaast weergegeven wat u hiermee zou kunnen besparen.

Sluit

Historisch elektriciteitsverbruik

In deze grafiek wordt uw historisch elektriciteitsverbruik weergegeven. Levert u terug aan het net? Dan ziet u dit in het onderste deel van de grafiek (onder de nullijn).

Sluit

Historisch gasverbruik

In deze grafiek wordt uw historisch gasverbruik weergegeven.